پیدا کردن آهنگی که اسمش را نمی دانید

برای اکثر علاقه مندان به موسیقی این اتفاق می افتد که آهنگی را یا قطعه ای موسیقی را می شنود و اطلاعی از نام آهنگ یا خواننده آن ندارد . نرم افزار های بسیاری موجود می باشد ، ولی من سایت

www.midomi.com

خیلی بهتر و خوب دیدم .

midomi.com

کافیه آهنگ خود را در کامپیوتر پخش کنید و بر روی
click and sing or Hum
کلیک کنید . تمام .