اولین بودن ، یک ایده ی متمایز کننده است . اولین کسی که قله را فتح کرده است ، از اعتبار خاصی برخوردار است . وقتی بازار تصمیم خودش را در مورد یک فرآورده بگیرد ، ذهنیت به وجود آمده را نمی توان تغییر داد .   اگر به تقلید از رقیب بزرگتر از خود […]

در شرکت دل ، سخت گیرترین مشتریان را بهترین می دانیم ، زیرا به ما درس های گران قیمتی میدهند . فراتر از فروشنده کالا و خدمات ، خود را به صورت مشاور مشتری درآورید . عرضه راهنمایی های فنی بدون چشم داشتی آشکار ، از شما یک شریکی قابل اعتماد می سازد . سازمان […]

بشر در جست و جوی آرامش و آسایش است، بی خبر از این که برای چالش آفریده شده . برای اندیشیدن زمان صرف کنید ، ولی وقتی که زمان عمل فرا رسید ، دیگر فکر نکنید ، عمل کنید . زمانی که جنگ قدرت برای مدت طولانی ادامه می یابد ، تنها مشتریان از آن […]