در یک بازار شلوغ ، شبیه دیگران بودن به معنی شکست است .   ارزانی ، آخرین پناه بازاریابی است که از ایده های ناب ، تهی هستند . ست گادین ( کتاب گاو بنفش )

هر کجا پای نیازی در میان باشد ، فرصتی هم وجود دارد . بازاریابی هنر یافتن ، پروردن  و سود بردن از فرصت است . تنها مرکز سود ده در شرکت ها مشتری است . هزینه جلب یک مشتری تازه ، پنج برابر هزینه خشنود نگه داشتن مشتریان کنونی است . فیلیپ کاتلر ( کتاب […]

بازار ، مکان رقابت محصولات نیست بلکه صحنه رویارویی نام های تجاری است . بازاریابی پیروز کسانی هستند که راه اصلی برای دستیابی به بازار گسترده و فروش بیش تر را راه یابی به ذهن و قلب مشتری می دانند نه ویترین فروشگاه ها . « BMW در ذهن شماست و نه در پارکینگ شما […]