لحظه ای که تسلیم میشوی همان لحظه ای است که به شخص دیگری اجازه میدهی پیروز شود .

در آینده دانش و تخصص جای منابع طبیعی را می‌گیرد و به‌شکل عنصر اصلی سومین انقلاب صنعتی در می‌آید. انقلابی که نیروی حرکت خود را از مغزها بگیرد،‌ارزش مغزها را بالا می‌برد. لستر تارو (کتاب ثروت آفرینان)   کاری کنید که افراد باهم کار کنند، باهم و درکنارهم کار کردن روحیه تیمی می‌آفریند. ریچارد لوک […]

اگر امروز چیزی نسازید فردا هم چیزی که تماشایی باشد نخواهید داشت. افراد هوشمند کسانی را به استخدام درمی‌آورند که از خودشان هوشمندترند. بدبینان هیچ‌گاه برنده نمی‌شوند. بدبینان به انتقاد و برندگان به تجزیه و تحلیل می‌پردازند. رابرت کیوساکی و شارون لچتر  (کتاب بابای دارا و بابای نادار)